Utveckling av danstv.se

Under 2019 kommer danstv.se fortsätta att utvecklas.
En av de utvecklingsområden är vårt arkiverade material.
För att komplettera det material vi har söker vi film/video av samtliga SM sedan 1968.
Om du har någon film från något av åren, var då snäll och kontakta DansTV gruppen inom DSF på följande mail ”info@danstv.se

Med vänlig hälsning,
Kjell Rask
Ordförande DansTV Gruppen
En del av Marknad och kommunikations kommittén