Svenska Spel – Framåt för fler i rörelse!

2 av 3 barn i Sverige rör sig alldeles för lite.
Därför är vårt engagemang i idrotten viktigare än någonsin.
Framåt för fler i rörelse!